چالش های پروژه

img3

THE CHALLENGES

Understanding your manpower and cash issues can determine the success or failure of any project. Do not overestimate your capabilities or underestimate your cash flow.  Map out the details of all of the projects going on and what you are bidding that could happen in the near future.

Inflexibility is another challenges. Map out your plan and continually review your plan versus reality. Be willing to make changes when you see your plan is failing. Without a plan or refusing to gauge success against your plan has doomed many companies to continue down a road to failure. Have a willingness to change the plan and learn. Fail teachs you a lot.

PROJECT DETAILS

دسته ها:
مشتری: Kuler Themes
Location: Mountain View CA 94043
Surface Area: 450,000 m2
کامل شده است: 2014
Value: $250.000
Architect: Jason & Perry

OUR CLIENTS SAYS

I’ve been happy with the services provided by Construction LLC. Scooter Libby has been wonderful! He has returned my calls quickly, and he answered all my questions.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Animi architecto, consequuntur eligendi esse explicabo laboriosam nisi nobis omnis praesentium quas.

PROJECT SPECIFIC MILESTONES

Project Scheduling And Management

Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis. Quisque vel lectus sem. Sed convallis ligula sit amet. Nam viverra scelerisque turpis id fermentum.

Quisque vel lectus sem. Sed convallis ligula sit amet. Nam viverra scelerisque turpis id fermentum.

Perform Value Engineering

Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis. Quisque vel lectus sem. Sed convallis ligula sit amet. Nam viverra scelerisque turpis id fermentum.

Quisque vel lectus sem. Sed convallis ligula sit amet. Nam viverra scelerisque turpis id fermentum.

Inspections And Occupancy Permit

Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis. Quisque vel lectus sem. Sed convallis ligula sit amet. Nam viverra scelerisque turpis id fermentum.

Quisque vel lectus sem. Sed convallis ligula sit amet. Nam viverra scelerisque turpis id fermentum.

Project Scheduling And Management

Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis. Quisque vel lectus sem. Sed convallis ligula sit amet. Nam viverra scelerisque turpis id fermentum.

Quisque vel lectus sem. Sed convallis ligula sit amet. Nam viverra scelerisque turpis id fermentum.

Looking for a quality constructor for your next project?

توضیحات پروژه
مشتری:Kuler Themes
Location:Mountain View CA 94043
Surface Area:450,000 m2
Year Completed:2014
Value:$250.000
Architect:Jason & Perry