دپارتمان نفت- مخازن، حفاری، بهره برداری و پالایش

کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت(ساعت)شهریه(ریال)مدرستاریخ شروعتاریخ پایانتخفیف(درصد)توضیحات تخفیفتوضیحات
(سرفصل دوره ها)
ثبت نامرزرو
PET-01نرم‌افزار RockWork403/260/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
PET-02نرم‌افزار شبیه ساز سیالات مخازن
Winprop(CMG)
202/340/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
PET-03شبیه‌سازی ترمودینامیکی
رسوب آسفالتین
به کمک نرم‌افزار
Winprop(CMG)
202/340/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
PET-04شبیه سازی ترمودینامیکی مخازن
به کمک نرم‌افزار PVTi
202/340/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
PET-05آنالیز خواص سنگ مخزن
به کمک نرم‌افزار SCAL
161/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
PET-06شبیه سازی چاه
به کمک نرم‌افزار Weltest200
202/340/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
PET-07نرم‌افزار Pansystem
( تفسیر داده‌های فشار چاه)
202/340/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
PET-08طراحی جریان‌های دوفازی
به کمک نرم‌افزار Pipesim
161/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
PET-09شبیه‌سازی دینامیکی مخزن با استفاده از شبیه ساز
(CMG) IMEX
162/560/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
PET-10شبیه‌سازی مخازن زیرزمینی
به کمک نرم‌افزار PETREL
302/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
PET-11شبیه‌سازی مخازن302/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
PET-12شبیه سازی مخازن نفتی
به کمک نرم افزار
ECLIPSE 100
302/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
PET-13شبیه سازی مخازن نفتی
به کمک نرم افزار
ECLIPSE 300
302/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
PET-14نرم‌افزار Surfer 8
(عمومی)
202/060/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
PET-15نرم‌افزار Surfer202/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
PET-16نرم‌افزار Olga202/340/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو