دپارتمان متالورژی و مهندسی جوش

کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت(ساعت)شهریه(ریال)مدرستاریخ شروعتاریخ پایانتخفیف(درصد)توضیحات تخفیفتوضیحات
(سرفصل دوره ها)
ثبت نامرزرو
MET-01متالوگرافی کمی
آنالیز تصاویر میکروسکوپی
به کمک نرم‌افزار Vision Clemex
16960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MET-02طراحی مدار فرآوری مواد معدنی
به کمک نرم افزار Modsim
241/360/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MET-03شبیه¬ سازی فرآیند ریخته¬ گری
به کمک نرم افزار ProCAST
(مقدماتی)
302/360/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MET-04شبیه¬ سازی فرآیند ریخته¬ گری
به کمک نرم افزار ProCAST
(پیشرفته)
241/980/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MET-05طراحی سیستم
راهگاهی و تغذیه گذاری
به کمک نرم افزار ProCAST
(تکمیلی)
302/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MET-06شبیه سازی فرآیند تزریق پلاستیک
Moldflow PLASTICS
( مقدماتی)
302/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MET-07شبیه سازی فرآیند تزریق پلاستیک
Moldflow PLASTICS
(پیشرفته)
242/260/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MET-08طراحي و تحليل
قالب هاي فلزي و کشش
به کمک نرم افزار AUTOFORM
242/260/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MET-09روش اجزاء محدود
در تحليل مسائل مهندسي
به کمک نرم افزار ABAQUS
( مقدماتی)
302/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MET-10روش اجزاء محدود
در تحليل مسائل مهندسي
به کمک نرم افزار ABAQUS
( پیشرفته)
242/560/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MET-09آناليز و تحليل تنش
قطعات و سازه هاي صنعتي
به کمک نرم افزار ANSYS
(مقدماتي)
302/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MET-12آناليز و تحليل تنش قطعات و
سازه هاي صنعتي
به کمک نرم افزارANSYS
(پيشرفته)
242/260/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-00
GEN
بازرسی فنی جوش (1)242/160/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-01
GEN
بازرسی فنی جوش (2)242/160/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-02بازرسي چشمي جوش
VT Level II
) سطح 1 و 2(
403/760/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-03راديوگرافي صنعتي
RT Level II
) سطح 1 و 2(
725/860/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-04تفسير فيلم راديوگرافي
RTI Level II
) سطح 2 (
403/760/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-05آزمايش آلتراسونيك
UT Level II
) سطح 1 و 2(
725/860/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-06دوره آلتراسونيك RP2X
اتصالات (TYK)
) سطح 2(
322/860/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-07آزمايش آلتراسونيك بتن
UT Level II
) سطح 2 (
323/960/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-08آزمايش ذرات مغناطيسي
Level II MT
(سطح 1 و 2)
303/460/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-09آزمايش رنگ هاي نفوذي
PT Level II
(سطح 1 و 2)
302/100/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-10WEL-10425/960/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-11جريان هاي الکترومغناطیسی
ET Level II
(سطح 1 و 2)
726/860/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-12دوره متالوگرافي غير مخرب
( Replica)
161/560/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-13دوره آمادگی Basic
(Level III)
326/160/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-14دوره آمادگی VT
Level III))
244/860/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-15دوره آمادگی RT
Level III))
326/160/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-16دوره آمادگی UT
Level III))
326/160/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-17دوره آمادگی MT
Level III))
244/860/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-18دوره آمادگی PT
Level III))
244/860/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-19دوره آمادگی ET
(Level III)
326/960/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-20
Oil-F
تهيهPQR & WPS
مطابق با استاندارد ASME Sec IX
242/860/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-21تهيهPQR & WPS
مطابق با استاندارد DIN , EN , ISO
242/860/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-22
BUI-F
تهيهPQR & WPS
مطابق با استاندارد AWS D1.1
242/860/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-23تأئيد صلاحيت جوشكاران WQT
(EN, ASME, AWS, API)
242/860/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-24تضمین كيفيت در جوش
ISO 3834, ISO 14731, ISO 1455
161/560/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-25كنترل كيفي جوش
به روش آزمايش هاي مخرب NDT
302/960/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-26شناسایي و طبقه بندي مواد مصرفی
در جوشكاري
162/260/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-27
BUI-NF
عيوب ، كنترل پيچيدگي و تنش هاي پسماند در جوشكاري302/860/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-28
Oil-F
متالورژی و عمليات حرارتي جوش202/360/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-29
Oil-F
کنترل و تضمین کیفیت
در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
161/460/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-30آشنایی با اصول انتخاب الكترود
در جوشكاري
161/460/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-31بازرسي و كنترل كيفي
دوربين هاي راديوگرافي
323/260/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-32حفاظت كاتدي
در خطوط لوله زير زميني
323/260/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-33خوردگی و راه های پیشگیری201/960/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-34
BUI-F
بازرسي جوش مطابق
با استاندارد AWS - QC.1
403/560/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-35WEL-35403/560/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-36بازرسي رنگ (NACE)
(سطح 2)
403/560/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-37بازرسي و نظارت بر مخازن ذخيره مطابق با API 650
)حين ساخت(
322/960/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-38بازرسي مخازن تحت فشار
مطابق با API 510
)حين سرويس )
322/960/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-39بازرسي سيستم هاي لوله كشي
مطابق با API 570
)حين سرويس (
322/960/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-40
Oil-F
آشنایی جامع بازرسان جوش
بر اساس استاندارد
ASME (Sec II , V , VIII , IX , B31)
403/560/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-41بازرسی مخازن تحت فشار
ASME Sec VIII
322/960/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-42بازرسی خطوط لوله
براساس API 1104
202/460/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-43بازرسی سازه فلزی
براساس AWS D.1.1
202/460/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-44
BUI-F
اصول محاسبه و طراحي جوش201/960/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-45كليد فولاد161/560/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-46
Oil-F
روش هاي انتخاب آلياژهاي فلزي202/360/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-47اصول اتصال مواد282/860/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-48متالورژي جوشكاري
فولادهاي زنگ نزن
202/460/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-49آشنایي با تكنولوژي جوشكاري
آلومينيوم و آلياژهاي آن
202/460/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-50آشنایي با تكنولوژي جوشكاري
مس و آلياژهاي آن
202/460/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-51نکات کاربردی جوشکاری
MAG / MIG
در صنایع خودروسازی
242/560/00095/01/2095/03/201010ثبت نامرزرو
WEL-52اصول و مبانی
فرآيندهاي لحيم كاري
302/860/00095/01/2095/01/201010ثبت نامرزرو
WEL-53جوشکاری و متالورژی فلزات فعال
Ti, Zr, . .
202/560/00095/01/2095/01/201010ثبت نامرزرو