دپارتمان مکانیک – سیالات، جامدات، ساخت و تولید

کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت(ساعت)شهریه(ریال)مدرستاریخ شروعتاریخ پایانتخفیف (درصد)توضیحات تخفیفتوضیحات
(سرفصل دوره ها)
ثبت نامرزرو
MEC-01نقشه کشی صنعتی
به کمک نرم افزار AUTOCAD 2D
302/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-02نقشه کشی صنعتی
به کمک نرم افزار 3D AUTOCAD
241/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC03مدلسازي و طراحي به كمك
نرم افزار Mechanical Desktop
(MDT)
302/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-04مدلسازي و طراحي
به كمك نرم افزار
Solid works
(مقدماتي)
403/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-05مدلسازي و طراحي
به كمك نرم افزار
Solid works
(پيشرفته)
403/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-06طراحي و مدل سازي قطعات صنعتي
به كمك نرم افزار CATIA
(مقدماتی سطح 1 )
403/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-07طراحي و مدل سازي قطعات صنعتي
به كمك نرم افزار CATIA
(مقدماتی سطح 2 )
403/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-08سطح سازي پيشرفته و ترميم سطوح
به كمك نرم افزار CATIA
302/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-09مهندسي معکوس
ايجاد سطح بر روي اطلاعات اسکن شده
به كمك نرم افزار CATIA
302/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-10طراحي مکانيزم ها ،آناليز ديناميکي
شبيه سازي مراحل مونتاژ
به كمك نرم افزار CATIA
302/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-11ورق کاري و ايجاد گسترده ورق ها
به كمك نرم افزار CATIA
201/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-12طراحي سازه فلزي ، استراکچر و جوش آنها
به كمك نرم افزار
201/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-13طراحي قالب هاي تزريقي
آماده سازي قطعات براي طراحي قالب
به كمك نرم افزار CATIA
242/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-14آموزش ماشينکاري و استخراج
G-Code
به كمك نرم افزار CATIA
302/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-15تحليل تنش ،آناليز استاتيکي احجام ، سطوح و مش بندي آنها
به كمك نرم افزار CATIA
302/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-16طراحي ارگونومي
بررسي طرح با انسان شبيه سازي شده
به كمك نرم افزار CATIA
242/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-17طراحي کارخانه و چيدمان ماشين آلات لوله کشي ،کانال کشي و طراحي آويز ها
به كمك نرم افزار CATIA
302/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-18طراحي و آناليز
اتصالات بر روي بدنه خودرو
به كمك نرم افزار CATIA
242/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-19طراحي قطعات مرکب
به كمك نرم افزار CATIA
242/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-20طراحي مدل از تصاوير دو بعدي طراحي Free Form
به كمك نرم افزار CATIA
202/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-21ايجاد تلرانس هاي هندسي
روي قطعات و آناليز آنها
به كمك نرم افزار CATIA
202/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-22ساخت تصاوير مجازي
اختصاص مواد براي قطعات و محيط
به كمك نرم افزار CATIA
101/160/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-23آناليز تداخل و تصادم
قطعات برش مجموعه ها
به كمك نرم افزار CATIA
101/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-24طراحي پارامتريک و فرمول نويسي به كمك نرم افزار CATIA101/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-25طراحي و مدل سازي قطعات صنعتي به كمك نرم افزار SOLID EDGE302/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-26طراحي و مدل سازي قطعات صنعتي به کمک نرم افزار
Autodesk Inventor
(مقدماتی
302/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-27طراحي و مدل سازي قطعات صنعتي
به کمک نرم افزار
Autodesk Inventor
(پیشرفته)
242/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-28طراحی به کمک نرم افزار
Pro/Engineer Wildfire
(مقدماتی)
302/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-29طراحی به کمک نرم افزار
Pro/Engineer Wildfire
(پیشرفته)
242/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-30آناليز و تحليل تنش
قطعات و سازه هاي صنعتي
به کمک نرم افزار ANSYS
(مقدماتي
242/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-31آناليز و تحليل تنش قطعات و
سازه هاي صنعتي
به کمک نرم افزارANSYS
(پيشرفته)
242/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-32روش اجزاء محدود
در تحليل مسائل مهندسي
به کمک نرم افزار ABAQUS
( مقدماتی)
302/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-33روش اجزاء محدود
در تحليل مسائل مهندسي
به کمک نرم افزار ABAQUS
( پیشرفته)
242/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-34تحلیل ها و آنالیزهای
دینامیکی، سازه‌ای و ارتعاشی
به کمک نرم افزار
MSC NASTRAN
242/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-35تحليل دینامیک سيالاتي
به کمک نرم افزار ANSYA CFX
( مقدماتی)
302/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-36تحليل دینامیک سيالاتي
به کمک نرم افزار ANSYA CFX
( پیشرفته)
242/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-37آنالیز و تحليل
به کمک نرم افزار
ANSYS Workbench
(مقدماتی)
302/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-38آنالیز و تحليل
به کمک نرم افزار
ANSYS Workbench
(پیشرفته)
243/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-39تحليل دینامیک سيالاتي
به کمک نرم افزار
FLUENT &GamBit
(سطح مقدماتی)
303/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-40تحليل دینامیک سيالاتي
به کمک نرم افزار
FLUENT &GamBit
(سطح پیشرفته)
243/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-41تحلیل دینامیکی مکانیزم
به کمک نرم افزار ADAMS
( مقدماتی)
303/160/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-42تحلیل دینامیکی مکانیزم
به کمک نرم افزار ADAMS
( پیشرفته)
242/680/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-43شبیه سازی، محاسبات و انیمیشن سازی
مکانیزم های صنعتی
به کمک نرم افزار
Working Model
302/560/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-44شبیه سازی فرآیند تزریق پلاستیک
Moldflow PLASTICS
( مقدماتی)
303/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-45شبیه سازی فرآیند تزریق پلاستیک
Moldflow PLASTICS
( پیشرفته )
243/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-46طراحي و تحليل قالب هاي فلزي و کشش
به کمک نرم افزار AUTOFORM
242/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-47شکل دهی ورق
به کمک نرم افزار Auto Form
242/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-48ماشین کاری سطوح
با نرم افزار MASTER CAM X2
303/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-49ماشينکاري قطعات صنعتي
به کمک نرم افزارEDGE CAM
303/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-50ماشين كاري قطعات صنعتي
به كمك نرم افزارهای
POWERMILL&POWERSHAPE
303/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-51شبيه سازي ديجيتالي
فرآيند ساخت و تولید
به کمک نرم افزار 5 Delmia V
304/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-52ماشین های کنترل عددی CNC
(آشنایی)
203/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-53اپراتوری و برنامه نویسی
ماشینهای کنترل عددی CNC
( مقدماتی )
303/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-54اپراتوری و برنامه نویسی
ماشینهای کنترل عددی CNC
( پیشرفته )
248/603/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-55نصب و راه اندازی
سیستمهای کنترل فاگور
( مقدماتی)
303/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-57نصب و راه اندازی
سیستمهای کنترل فاگور
(پیشرفته)
303/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-58زبان برنامه نویسی MATLAB
( مقدماتی )
242/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-59نرم افزار- SIMULINK MATLAB
( پیشرفته )
242/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-60زبان برنامه نویسی MATLAB
( ویژه مهندسین مکانیک )
242/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-61تلرانس گذاری هندسی و ابعادی
Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T)
(مقدماتی)
303/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-62تلرانس گذاری هندسی و ابعادی
Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T)
( پیشرفته)
303/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-63طراحی جیگ و فیکسچر
( مقدماتی)
303/280/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-64طراحی جیگ و فیکسچر
(پیشرفته)
303/280/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-65اصول و مبانی نقشه خوانی 302/980/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-66طراحی و مدلسازی سه بعدی
به کمک نرم افزار Unigraphics
(مقدماتی)
364/560/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MEC-67طراحی و مدلسازی سه بعدی
به کمک نرم افزار Unigraphics
(پیشرفته)
243/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو