دپارتمان برق – کنترل، ابزاردقیق و الکترونیک

کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت(ساعت)شهریه(ریال)مدرستاریخ شروعتاریخ پایانتخفیف(درصد)توضیحات تخفیفتوضیحات
(سرفصل دوره ها)
ثبت نامرزرو
ELE-01تئوري طراحي ابزار دقيق
453/860/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-02تهیه نقشه های برق واحد صنعتی
به کمک نرم افزار Autocad Electrical
302/860/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-03 تهیه مدارک مهندسی
بخش ابزار دقیق
353/360/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-04طراحی سیستم های ابزار دقیق
به کمک نرم افزار InTools
303/860/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-05! PLC LOGO242/960/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-06اتوماسیون صنعتی
PLC 1 - S7
242/960/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-07اتوماسیون صنعتی
‍PLC 2 - S7
242/960/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-08شبکه هاي صنعتي
PROFIBUS
243/760/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-09مانیتورینگ سیستم های کنترلی
Win cc 1
243/560/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-10مانیتورینگ سیستم های کنترلی
Win cc 2
243/760/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-11مانیتورینگ سیستم های کنترلی
به کمک نرم افزار LabVIEW
303/460/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-12مانيتورينگ صنعتي
به کمک نرم افزار Protool
303/760/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-13طراحی مدارهای چاپی
به کمک نرم افزار
Protel ( Altium DXP )
202/160/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-14ميکروکنترلر
AVR-ATAMEGA
( مقدماتی)
302/760/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-15ميکروکنترلر
AVR-ATAMEGA
(پیشرفته سطح یک)
242/760/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-16ميکروکنترلر
AVR-ATAMEGA
(پیشرفته سطح دو)
303/760/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-17برنامه نویسی و کد نویسی
با نرم افزار MATLAB
( مقدماتی )
242/460/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-18برنامه نویسی و کد نویسی
با نرم افزار- SIMULINK MATLAB
( پیشرفته )
242/860/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-19برنامه نویسی و کد نویسی
نرم افزار MATLAB-SIMULINK
( ویژه مهندسین کنترل )
242/760/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-20طراحي مدارهای الکترونيکي به کمک نرم افزار PROTEUS301/690/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-21طراحي مدارهای الکترونيکي
به کمک نرم افزار Pspice
302/760/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-22درايو هاي الكتريكي AC202/160/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-23FPGA
(مقدماتی)
303/460/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-24FPGA
(پیشرفته سطح یک)
242/860/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-25FPGA
(پیشرفته سطح دو)
303/860/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-26میکروکنترلرهای ARM
(مقدماتی)
243/560/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-27میکروکنترلرهای ARM
(پیشرفته سطح یک)
242/860/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-28میکروکنترلرهای ARM
(پیشرفته سطح دو)
243/860/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-29میکروکنترلرهای PLC
و ساخت تابلو روان (LED)
303/620/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-30هوشمند سازی ساختمان
سیستم های پیشرفته کنترلی
(BMS)
404/460/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-31اصول و مبانی
الکترونیک عمومی
606/560/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-32الکترونیک صنعتی404/560/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-33تعمیرات تخصصی
تلفن همراه
608/760/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-34نصب و راه اندازی
سیستم های تلویزیونی مدار بسته CCTV
364/320/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-35سیستم های تلویزیونی
مدار بسته تحت شبکه
IP CCTV CAMERA
303/660/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-36تعمیرات تخصصی
سخت افزار رایانه
404/560/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو
ELE-37نصب و راه اندازی
درب های اتومات و برقی
243/560/00095/01/2095/03/2010توضیحاتثبت نامرزرو