دپارتمان معماري و طراحی صنعتی

کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت(ساعت)شهریه(ریال)مدرستاریخ شروعتاریخ پایانتخفیف(درصد)توضیحات تخفیفتوضیحات
(سرفصل دوره ها)
ثبت نامرزرو
ARC-01کلاس های آمادگی
آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان
(پایه سه)
رشته معماری - نظارت
9012/700/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ARC-02کلاس های آمادگی
آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان
(پایه سه)
رشته معماری - طراحی
303/500/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ARC-03نقشه كشي ساختمان به كمك
نرم افزار Auto CAD 2D
302/060/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ARC-04نقشه كشي ساختمان به كمك
نرم افزار Auto CAD 3D
201/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ARC-05طراحي سه بعدي
به كمك نرم افزار ArchiCAD
241/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ARC-06معماری داخلی
به کمک نرم افزار
Revit Architecture
302/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ARC-07ترسیم نقشه های معماری
به کمک نرم افزار
Revit Architecture
302/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ARC-08معماری داخلی
محیط های مسکونی
به کمک نرم افزار 3DMAX
402/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ARC-09معماری داخلی
محیط های اداری و تجاری
به کمک نرم افزار 3DMAX
(مقدماتی)
402/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ARC-10معماری داخلی
محیط های اداری و تجاری
به کمک نرم افزار 3D MAX
(پیشرفته)
402/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ARC-11نور پردازی
به کمک نرم افزار Vray
302/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ARC-12طراحی و مدل سازی سه بعدی
Google Sketch Up
201/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ARC-13طراحی صنعتی و معماری
نرم افزار Rhinoceros
(مقدماتی)
504/560/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ARC-14طراحی صنعتی و معماری
نرم افزار Rhinoceros
(پیشرفته)
302/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ARC-15طراحی و دیزاین نما خارجی403/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ARC-16طراحی و دیزاین آشپزخانه302/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ARC-17آموزش گام به گام
معماری و دکوراسیون داخلی
کارگاه عملی
403/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ARC-18نقشه‌کشی (ترسیم فنی )301/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ARC-19هندسه ترسیمی (پرسپکتیو)301/560/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ARC-20اصول و مباني
هنرهای تجسمی و رنگ شناسی
502/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ARC-21شناخت مواد و مصالح241/560/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ARC-22طراحی و راندو302/260/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ARC-23نور پردازی241/560/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ARC-24اصول و مبانی نظری
معماری داخلی
241/560/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ARC-25اصول و مبانی
عکاسی معماری
301/560/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ARC-26ماکت سازی301/560/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ARC-27حجم سازی301/560/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو