دپارتمان عمران – سازه، زلزله و ساختمان

کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت(ساعت)شهریه(ریال)مدرستاریخ شروعتاریخ پایانتخفیف(درصد)توضیحات تخفیفتوضیحات
(سرفصل دوره ها)
ثبت نامرزرو
CIV-01کلاس های آمادگی
آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان
(پایه سه)
رشته عمران - نظارت
809/870/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
CIV-02کلاس های آمادگی
آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان
(پایه سه)
رشته عمران - محاسبات
12014/500/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
CIV-03نقشه کشی ساختمان
به کمک نرم افزار AUTO CAD 2D
302/060/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
CIV-04محاسبات ساختمان به کمک نرم افزار
Autodesk Revit Structure
363/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
CIV-05تهيه نقشه هاي سازه فلزی
به کمک نرم افزارX-STEEL
242/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
CIV-06تهيه نقشه هاي سازه بتني
به کمک نرم افزارX-STEEL
242/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
CIV-07متره برآورد و صورت وضعيت
به كمك نرم افزار تدبير یا تدکار
302/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
CIV-08متره برآورد و صورت وضعيت
به كمك نرم افزار تكسا Taksa))
302/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
CIV-09متره برآورد و صورت وضعيت
به كمك نرم افزار Excle
242/560/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
CIV-10طراحی دستی
سازه های فولادی و بتنی
302/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
CIV-11محاسبات بارگذاری ساختمان
به کمک نرم افزار
SAFE & ETABS
ويژه دانشجویان و مهندسان
بدون سابقه محاسبات
آمادگی ورود به بازار کار
605/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
CIV-12محاسبات بارگذاری ساختمان
به کمک نرم افزار
SAFE & ETABS
ويژه مهندسان با سابقه محاسبات
دارای پروانه اشتغال نطام مهندسی
605/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
CIV-13محاسبات بارگذاری ساختمان
به کمک نرم افزار SAFE&ETABS
(دوره فشرده)
303/560/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
CIV-14محاسبات ديناميكي ساختمان
به کمک نرم افزار SAFE&ETABS
( پيشرفته )
303/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
CIV-15طراحي اتصالات پيچي و جوشي
در سازه هاي فلزي
242/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
CIV-16طراحی و محاسبات
انواع سازه فلزی و بتنی
به کمک نرم افزار SAP2000
403/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
CIV-17دوره جامع
طراحی سوله های صنعتی
به کمک نرم افزار SAP2000
242/560/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
CIV-18بررسی تخصصی
کنترل های محاسبات ساختمان
(مطابق با چک لیست های سازمان نظام مهندسی)
242/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
CIV-19دوره جامع
آناليز غير خطي سازه ها
به كمك نرم افزار SAP2000
302/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
CIV-20طراحي سازه‌هاي دريايي
به کمک نرم افزار SACS
243/260/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
CIV-21مدل سازی
تهیه نقشه های کارگاهی
به کمک نرم افزار BOCAD 3D
302/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
CIV-22روش اجزاء محدود
در تحليل مسائل مهندسي
به کمک نرم افزار ABAQUS
( مقدماتی)
303/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
CIV-23روش اجزاء محدود
در تحليل مسائل مهندسي
به کمک نرم افزار ABAQUS
( پیشرفته)
242/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
CIV-24آنالیز تنش و خیز
در سازه‌های فولادی
به کمک نرم‌افزار Ansys (مقدماتي)
302/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
CIV-25شبیه‌سازی ارتعاشات
سازه های فولادی
به کمک نرم‌افزار ANSYS
242/560/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو