چالش های پروژه

مدت: ۳۵ ساعت

شهریه:۲۰۰۰ تومان

توضیحات پروژه
مشتری:Awesome Company
Surface Area:450,000 m2