دوره های در حال ثبت نام

مشاهده اطلاعات تعدادی از دوره هایی که اخیرا در مجتمع علوم و فنون نوین پارسیان در حال برگزاری می باشد .

اخبار و رویداد های مجتمع
انتخاب شما نوین پارسیان