نام دوره شروع پایان
نقشه کشي صنعتي به کمک نرم افزار AUTOCAD 2D 92/10/15 92/11/05
طراحي و مدلسازي پايپينگ به کمک نرم افزارPDMS (مقدماتي) 92/10/24 92/11/23
اصول و مباني طراحي سيستم هاي پايپينگ (PIPING) 92/09/05 92/11/30
دوره جامع آناليز غير خطي سازه ها به کمک نرم افزار SAP2000? 92/10/17 92/11/18
دوره جامع طراحي تاسيسات برقي ساختمان 92 92
حسابداري پيشرفته 92 92
MCITP(ServerAdministrator) 92 92
طراحي و مدلسازي قطعات صنعتي به کمک نرم افزار Catia 92 92
طراحي صفحات وب دايناميک ASP.NET&SQL servar 92 92
تهيه نقشه هاي برق واحدهاي صنعتي به کمک نرم افزار Autocad Electrical 92 92
مدل سازي و طراحي به ممک نرم افزار solid works 92 92

نام دوره شروع پایان
نام دوره برگزار شده تاریخ شروع دوره برگزار شده تاریخ پایان دوره برگزار شده